به گزارش خبرنگار خانه خشتی,از یک هفته قبل تعداد 90 نفر از کارگران پروژه ای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان که قرارداد آنها به پایان رسیده, هر روز مقابل روابط عمومی این مجتمع تجمع نموده وتقاضای به کارگیری مجدد خود رادارند

 

صنایع مس ایران

لازم به ذکر است, بعد از صحبت ریاست جمهوری مبنی بر بکارگیری 1500 نفر نیروی جدید جهت کار در شرکت مس, این کارگران تصمیم به تجمع گرفته و درخاست دارند نامشان در لیست این افراد قرار گیرد.