خانه خشتی: در مذاکرات امروز (سه شنبه) در مسکو دو طرف در خصوص پیشنهاد غیر هسته‌ای تهران به اشتراک نظر رسیدند.

خانه خشتی به نقل از فارس ، در مذاکرات امروز (سه شنبه) در مسکو ایران و ۱+۵ در خصوص پیشنهاد غیر هسته‌ای تهران درباره تحولات امنیتی منطقه به اشتراک نظر رسیدند.

پیش از این جلیلی موضوع عراق، بحرین و سوریه را از موارد غیرهسته‌ای بسته پیشنهادی ایران عنوان کرده بود.

ایران در نشست بغداد پیشنهادی با 5 محور به طرف مقابل ارائه داد.