دومین دیدار گروه چهارم را تیهای انگلیس و سوئد برگزار نمودند، که با برتری 3 بر2 انگلیسه به پایان رسید.

گلهای سوئد را گلن جانسون گل به خودی در دقیقه 49 و اولوف ملبرگ در دقیقه 59 به ثمر رساندند. برای انگلیس هم اندی کارول دقیقه 24، تئو والکات 64 و دنی ولبک 78 گلزنی نمودند.