باران رفسنجان

سرانجام بغض کویر ترکید و موجب خوشحالی مردم رفسنجان را خوشحال کرد

به لطف پروردگار بعد ازگذشت پنج ماه از فصل پاییز و زمستان مردم رفسنجان از نعمت اولین باران رحمت الهی بهرمند گردیدند این نزول برکت خداوند موجب خوشحالی و شکر شهروندان عزیز به در گاه ایزد منان گردیده است