خانه خشتی: اولین دیدار از گروه چهارم برنده نداشت.
دیدار دو تیم انگلیس و فرانسه با تساوی یک بریک به اتمام رسید.
برای انگلیس جالئون لسکات در دقیقه 30 و سمیر نصری هم در دقیقه 39 گل تساوی فرانسه را به ثمر رساند..