اولین پروزه مشارکتی توسط مردم و شهرداری رفسنجان و سرمایه گذار استان یزد در مرکز شهر احداث خواهد شد مهندس حسن دهقانزاده شهردار ناحیه تاریخی  رفسنجان اظهار داشت  نقشه این ساختمان در 25 هزار متر مربع بافت فرسوده حاشیه میدان ابراهیم شهرستان بعنوان پروزه پیشگام طراحی شده ودر اینده ای شروع بکار می شود وی گفت میزان اعتبار در اجرای این طرح 250میلیارد ریال است وطی 24 ماه اینده به بهرهبرداری خواهد رسید دهقان زاده ساخت این بنا را در 5 طبقه عنوان وتصریح کرد این پروژه شامل مرکز بزرگ خرید در رفسنجان و مراکز تجاری اداری و تالاری است.