خانه خشتی : دیدار افتتاحیه جام ملتهای اروپا بین تیمهای لهستان و یونان با تساوی یک بریک به پایان رسید.
گل لهستان را Robert Lewandowski در دقیقه 17 به ثمررساند.
تک گل یونان را نیز Dimitris Salpigidis در دقیقه 51 وارد دروازه میزبان نمود.
همچنین هریک از دو تیم یک بازیکن اخراجی نیز داشتند.