به گزارش خبرنگار “خانه خشتی” بلندی رئیس بهزیستی رفسنجان گفت : آدینه مهد که طرح وارینش فلوراید را برای کودکان زیر 6 سال اجرا میکند به محل جدید مصلی انتقال یافت . وی اظهار داشت درطرح وارنیش ماده ای خوراکی برای جلوگیری از پوسیدگی دندان کودکان خوانده می شود . بلندی افزود : این طرح از سال 89 در محل مسجد جامع رفسنجان اغاز شده و روزهای جمعه برای این کار درنظر گرفته شده است که با جابجایی مکان نماز جمعه درروزهای پایانی سال گذشته به مصلی ، این طرح درمکان جدید اجرا خواهد شد و بلندی تعداد کودکان شرکت کننده دراین طرح را در  سال گذشته هزارو420 نفر اعلام کرد و گفت : این طرح رایگان است و هیچ هزینه ای از والدین گرفته نخواهد شد