خبرگزاری خانه خشتی : بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال و استقلال به کادرفنی مس کرمان اضافه شد.

 سیدرضا هاشمی مدیر تیم مس کرمان گفت: علی حاج اکبری با تأیید و نظر ابراهیم قاسمپور به کادر فنی مس کرمان اضافه شد. او سابقه بازی در تیم ملی، استقلال تهران و مس کرمان را دارد.