به گزارش “خانه خشتی” ماشین حامل  کپسول گاز حدود ساعت ۲۳:۴۵  یک شنبه در خیابان طالقانی رفسنجان به ترانس برق  برخورد کرد. خوشبختانه تا زمان درج خبر، این حادثه تلفات جانی نداشته است. گفتنیست با توجه به بار این ماشین این حادثه دارای خطر زیادی می باشد. اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می گردد