همزمان با آروز شدن خرید هر گونه کالا برای طبقات بالا ،پایین ،وسط ،زیرزمین،بالا پشت بام جامعه گرانی صدای بعضی ها را هم درآرود.
براساس آخرین اخبار داغ که تا چند دقیقه بعدی به دست ما خواهد رسید(!) یکی از مسئولان اداره تعزیرات در یک حرکت حماسی،برای اولین بار در بازارهای تهران نزول اجلال فرموده وخرید کرده اند.دراین زمینه شنیده ها حاکی از آن است که این مسئول محترم نسبت به برخی گرانی های خیلی کوچک که اصلا هم به چشم نمی آید اعتراضاتی داشته اند ولی به طور کلی راضی از بازار بیرون آمده اند.
این مقام ذی ربط پس از این حرکت غرور آمیز به خبرنگار ما گفت:خوشبختانه مردم می توانند با چک سفید امضائ وتروالهای 100 هزارتومانی(پنجا تومانی ممنوع شد!) خرید کنند که این با موضوع با حرکت دسته جمعی و وفاق عمومی اداره ما(!)میسر شده است.
همچنین مهندس «برخورد تعزیراتیان» در باره بحث تورم در بازارادامه داد:بنده کمی افزایش قیمت در حد 2 هزارتا 3 هزار تومان مشاهده کردم که اصلا رقمی نیست ولی از تورم خبری نبود!و مردم خوش وخرم در حال خرید بودند.
دراین زمینه برخی از کارشناسان براین باورند که مردم نباید اینقدر مقاوتشان کم باشد وبه این راحتی بابایشان در آید.!این اظهار نظر کارشناسان مورد استقبال بی سابقه مدیران ذی ربط قرار گرفته است.
در همین زمینه به زودی طرح مقاوم سازی بابای مردم در مقابل گرانی در سطح کشور اجرا خواهد شد!

طنز/سیاوش رسولی