خانه خشتی به نقل ازباشگاه خبرنگاران: سپیده دم امروز مجید جمالی فشی، عامل ترور شهید علیمحمدی دانشمند هسته ای کشورمان به دار مجازات آویخته شد.