به گزارش “خانه خشتی” باحضورجناب سرهنگ اکبری ریاست ورضا روح الهی دبیرهیئت جودوی استان کرمان وجمعی ازمربیان وپیشکسوتان ورزش جودواولین باشگاه جوجیتسوکوبودوی استان کرمان درشهرستان رفسنجان افتتاح گردید.

اکبری رییس هیئت استان باتبریک میلادحضرت صدیقه کبری(س)حاضرین رابه مبارزه باهوای نفس که بالاترین شجاعت وپهلوانی است فراخواندواززحمات آقای محمدرضاخواجویی به عنوان مربی وموسس این مجموعه فرهنگی ورزشی تقدیرنمود.
درادامه روح الهی دبیرهیئت استان افتتاح این باشگاه رامایه برکت برای ورزش رفسنجان به ویژه جودودانست وبرنامه های هیئت رادرسال 91 تشریح نمود.
محمدرضاخواجویی به عنوان مربی ومدیراین مجموعه نیزدرمصاحبه باخبرنگارخانه خشتی گفت راه اندازی این سالن بالغ بر700میلیون ریال هزینه دربرداشته که تمامی آن ازمحل بودجه شخصی ودرقالب تسهیلات بانکی فراهم گردیده وامیدآن دارم بتوانم گامی رادرجهت اشاعه ورزش درشهرستان وبه ویژه جودوبردارم
لازم بذکراست این باشگاه به عنوان اولین باشگاه شخصی جودودراستان می باشد.