به گزارش “خانه خشتی” به نقل از ندای انقلاب سایت آزادگی یکی از سایت های ضدانقلاب است که با هدفی خاص و بر محور کاربر اداره می شود.

سایت آزادگی یکی از سایت های ضدانقلاب است که با هدفی خاص و بر محور کاربر اداره می شود. کاربران پس از ثبت نام در این سایت می توانند لینک های مورد نظر خود را در این سایت قرار دهند و کاربران دیگر بر اساس علایق و سیاست های سایت! بدان امتیاز مثبت یا منفی دهند. آزادگی با شکل و شمایلی شبیه بالاترین چند سالی است که آغاز به کار کرده است و تا به امروز فعالیت های خود را موازی با سایت ضد انقلاب دیگر یعنی بالاترین پیش می برد.

اما مدیران سایت آزادگی تغییر رویه داده اند و مدتی است که بر مبارزه با بالاترین اصرار می ورزند. در همین راستا “تحریم بالاترین” یکی از موضوعات داغ روز گذشته آزادگی بود که در آن کاربران آزادگی بالاترین را به دیکتاتوری محکوم کرده اند.