به گزارش «خانه خشتی»به نقل از باشگاه خبرنگاران وکیل مهدی هاشمی گفت: من بعنوان وکیل مهدی هاشمی هیچ اطلاعی در این باره بازگشت او ندارم و فعلا قرار نیست به کشور بازگردد.

سید محمود علیزاده طباطبایی  درباره خبر بازگشت مهدی هاشمی به کشور گفت: من بعنوان وکیل وی هیچ اطلاعی در این باره ندارم و فعلا قرار نیست به کشور بازگردد.

وی درباره روند بررسی پرونده مهدی هاشمی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفت:‌ پیگیری یا احضاریه‌ای از سوی دستگاه قضایی کشور درباره این پرونده صورت نگرفته است.

طباطبایی گفت: مهدی هاشمی از ابتدای شکل گیری این پرونده آمادگی رسیدگی به آنرا داشته است اما برخی مسئولین کشور اصرار داشتند وی به کشور بازنگردد.