زهراامیرابراهیمی مجری بی بی سی

زهراامیرابراهیمی مجری بی بی سی

بازیگر بد سابقه سینما و تلویزیون که چند سال پیش فیلم غیر اخلاقی وی منتشر شد اکنون خبرنگار شبکه خبری وابسته به دولت انگلیس ” بی بی سی فارسی” است.

به گزارش خانه خشتی به نقل ازباشگاه خبرنگاران ، زهرا امیر ابراهیمی بازیگری که انتشار فیلم غیر اخلاقی وی چند سال پیش جنجال بر انگیز شد ،شب گذشته بعنوان خبرنگار بی بی فارسی در پاریس گزارش داد.