محسن ارسلان معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی”، از آمادگی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان جهت تبادل استاد و دانشجو با شهر نزیپ ترکیه خبر داد و اظهار داشت: تمایل داریم در برگزاری کارگاه ها و سمینارها و ارائه فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، با دانشگاه استان قازیان ترکیه همکاری کنیم.

ارسلان در ادامه از استقبال نماینده ترکیه در خصوص تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی ابراز خرسندی کرد و گفت: طی مذاکره خصوصی که در حاشیه نشست مشترک تجار ترکیه و رفسنجان صورت گرفت، مقرر گردید با توجه به وجود دانشکده تخصصی کشاورزی در دانشگاه ولیعصر (عج) و اینکه شهرستان رفسنجان و شهر نزیپ ترکیه در زمینه کشاورزی و آزمایشگاه ها پتانسیل مناسبی دارند، بتوانیم با ایجاد ارتباطات علمی، منشأ تبادل افکار و نظرات علمی دو طرفه باشیم.

وی به نمایندگی از رییس دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان عنوان کرد: امیدواریم این اتفاق فرصت خوبی برای آشنایی هر چه بیشتر طرفین در امور بازرگانی و علمی باشد.