به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، اسماعیلی معاون برنامه ریزی فرمانداری رفسنجان در جلسه ستاد بیمه شهرستان رفسنجان در محل اداره جهادکشاورزی، ضمن اعلام حمایت از صندوق بیمه، گفت: باید هر چه سریعتر به کشاورزان درباره زمان بیمه باغات اطلاع رسانی شود.

وی یادآور شد: میزان غرامت پرداختی در مقایسه با گردش مالی شهرستان بسیار اندک است.

در این جلسه احمد زاده رئیس صندوق بیمه استان کرمان خاطر نشان کرد: بیمه به طور متوسط بیش از دو برابر میزان حق بیمه دریافتی به کشاورزان غرامت پرداخت کرده است.

وی تغییر تعرفه ها و بالا رفتن غرامت پرداختی را در سال جاری از برنامه های حمایتی دانست.

رضا بمانی مدیر جهاد کشاورزی رفسجان نیز در این جلسه گزارش مبسوطی از خسارت عوامل قهری در سالهای قبل ارائه داد.

وی با اشاره به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی، افزود: یکی از راهکارهای حمایتی مقابله با خطرات و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان بیمه نمودن باغ ها می باشد.