طنزپرداز روزنامه جام جم عصر امروز  در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار “خانه خشتی”، اظهار داشت: تا به حال رفسنجان را ندیدم و نمی توانم حرفی در مورد آن بزنم؛ فقط پسته و مسئولین آن را می شناسم و به هر دوی آن ها ارادت دارم.

رضا رفیع ادامه داد: امیدوارم همیشه پسته های خندان رفسنجان در رأس تولید محصولاتش باشد؛ و مسئولینی که از رفسنجان بلند می شوند و به تهران می آیند لبی خندان داشتنه باشند.