به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، حمید ملانوری فرماندار رفسنجان در جلسه بررسی وضعیت آب شهرستان، استان کرمان را یکی از بحرانی ترین دشت های کشور و دشت رفسنجان یکی از بحرانی ترین مناطق استان از لحاظ کیفیت و کمیت دانست و اظهار داشت: از یک هزار و 185 حلقه چاه ، یک هزار و 23 حلقه در کشاورزی و مابقی برای شرب ، فضای سبز و سایر موارد استفاده میگردد.

وی افزود: سالانه 542 میلیون متر مکعب از دشت رفسنجان استحصال می شود و از طرفی میزان بالای برداشت آب موجب شده است تا سالانه نزدیک به یک متر افت آب داشته باشیم که این وضعیت بحرانی رفسنجان را نشان می دهد.

وی تامین آب شرب شهرستان و تعادل بخشی آن را یکی از موضوعات مهمی برشمرد و تصریح کرد: از طرف دیگر لازم است تا کمک به جبران برداشت های آب در سطح شهرستان صورت گیرد.

ملانوری سطح کیفیت آب در شهرستان را پایین دانست و خاطر نشان کرد: سالهاست که بحث انتقال آب به استان در میان بوده است و نیاز است تا در زمینه کیفیت آب شهرستان نیز اقدامات جدی صورت گیرد.

در این جلسه همچنین موضوع استفاده از دستگاه های تصفیه خانگی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.