به گزارش خبرنگار “خانه خشتی“، حسین آذین نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان و جمعی دیگر از مسئولین این نهاد از تعدادی از منازل مددجویان تحت حمایت بازدید کردند و از نزدیک در جریان پاره ای از مسائل و مشکلات آنان قرار گرفتند.

همچنین چندین طرح خوداکتفایی و منازل احداث شده توسط کمیته امداد امام(ره) رفسنجان در سال گذشته نیز مورد بازید قرار گرفت.

کمیته امداد رفسنجان-خانه خشتی کمیته امداد رفسنجان-خانه خشتی (2) کمیته امداد رفسنجان-خانه خشتی (3) کمیته امداد رفسنجان-خانه خشتی (4)عکس از احمد عابدینی