“خانه خشتی”: میرزابیگی کارشناس مدارس استثنایی اموزش و پرورش شهرستان رفسنجان در این رابطه گفت 15 اردیبهشت روز  جهانی سلامت کلاس اولی ها است که کودکان بدو ورود به دبستان باید بطور اجرا در ایت طرح سنجش تکمیلی شرکت نمایند و دفترچه سلامت برای ثبت نام در مدارس دریافت نمایند وی گفت این طرح از اوایل خرداد ماه به مدت 2 ماه در رفسنجان اجرا خواهد شد. میرزابیگی اظهار داشت معاینات پزشکی از جمله امادگی تحصیلی – بینایی – شنوایی – قد و وزن ، دندانپزشکی برای ارزیابی سلامت هر کودک انجان می شود وی همچنین در مورد اجرای این طرح در سال 90 گفت : سال گذشته 4 هزارو 243 دانش اموز رفسنجانی در این طرح شرکت کردند که از این تعداد 41 نفر به مدارس استثنایی و بقیه به مدارس عادی معرفی شدند ، کارشناس مدارس استثنایی اموزش و پرورش هزینه شرکت در این طرح را برای هر دانش اموز در سال گذشته 50 هزار ریال اعلام کرد ، میرزابیگی اجرای طرح سلامت را در سال جاری در دو پایگاه توسط دو پزشک عمومی و 16 عامل اجرایی از جمله کارشناس بهداشت و تغذیه اعلام کرد و گفت : سال گذشته نیز همین عوامل اجرایی در طرح سلامت خدمت رسانی کرده اند .