محمد سلمه ای مسئول کارگروه جبهه فرهنگی در رفسنجان در گفت و گو با “خانه خشتی” در تشریح این خبر اظهار داشت: این کارگروه در اولین جلسه برگزاری با تعداد اعضای نزدیک به بیست نفر از مسئولین و فعالین عرصه ی فرهنگی شهرستان تشکیل جلسه داد.

وی افزود: در این جلسه هریک از حاضرین به معرفی تلاش های خود در زمینه پیشرفت سطح فرهنگی شهرستان پرداخت و نقاط ضعف و قوت این بخش مطرح گردید.

سلمه ای خاطر نشان کرد: مقرر گردید تا این جلسه بصورت ماهانه استمرار یابد تا گام مثبتی در جهت تعالی سطح فرهنگ شهرستان برداشته شود.