به گزارش خبرنگار “خانه خشتی“، حمید ملانوری صبح امروز در جلسه توجیهی ساماندهی فروشگاه های سم، مصرف کود و سم در شهرستان رفسنجان را به دلیل وسعت باغات پسته بالا دانست و گفت: مصرف ۸۰۰ تن سم در سال های گذشته که گردش مالی معادل ۵۰ میلیارد تومان داشته است، علاوه بر تهدید سلامت مردم، سلامت بازار سم را نیز تحت تاثیر قرار می  دهد.

فرماندار رفسنجان با اشاره به اینکه امنیت و سلامت دو موضوع اساسی در جامعه می باشد، اظهارداشت: سمی که در باغات پسته مصرف می شود، آفت کش بوده و برای سلامتی مردم ضرردارد؛ ضمن اینکه گردش مالی بالای آن تبعات امنیتی و سیاسی بدنبال خواهد داشت.

وی نظارت دقیق و اجرای قوانین را در ایجاد بازار سالم موثر دانست و گفت: ورود سودجویان و قانون گریزان به بازار، فضای ناسالمی را ایجاد می کند که نظارت دستگاه های ذیربط را می طلبد.

ملانوری ادامه داد: در شهری که دارای ۱۱ واحددانشگاهی و ۲۵ هزار دانشجو می باشد و نظام مهندسی و شورای نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی نیز فعالیت دارند و متخصصین کشاورزی زیادی داریم، نباید کشاورز ناآگاهانه از سموم استفاده نماید.

جلسه توجیهی کارشناسان فنی فروشگاه های سم در رفسنجان