ابوالفضل اعتمادی سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان رفسنجان در گفت و گو با خبرنگار “خانه خشتی”، توسعه فرهنگ دینی در مدارس را از وظایف این مرکز عنوان کرد و گفت: ترکیب اصلی اتحادیه به عنوان یک بسته فرهنگی در مدارس، قشر دانش آموز است.

وی حضور در فعالیت های اجتماعی و جریان سازی در مشارکت های مردمی مثل راهپیمایی روز 13 آبان را از برنامه های اتحادیه در راستای اهداف آن بیان کرد و افزود:با جذب دانش آموزان زبده در مدارس و پرورش آنان، به جامعه ای موفق دست می یابیم.

اعتمادی از اجرای طرح مدیران فردا در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خبر داد و افزود: تصمیم گرفتیم اتاق فکری با مشورت بزرگان تشکیل دهیم و با استفاده از تجربه آنان به سمت اجرای کار تربیتی پیش رویم.

سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با اشاره به تشکیل جلسات هفتگی این مرکز افزود: جلسات قرارگاه با حضور رابطین مدارس در خصوص مسائل فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و مهارتی برگزار می شود.

وی ادامه داد: سعی داریم با اجرای کار تربیتی بر روی دانش آموزان، فرماندهان جنگ نرمی در اجتماع داشته باشیم.

ابوالفضل اعتمادی کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان، دارای سوابق اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی می باشد که پیش از این به عنوان مربی در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان رفسنجان مشغول به فعالیت بوده است.