به گزارش خبرنگار خانه خشتی، در پی برخورد وابکو 240 تنی با خودروی سواری حاوی سه سرنشین مرد، یکی از سرنشینان به نام احسان حداد در دم جان باخت و دو سرنشین دیگر نیز به بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان منتقل شدند.

به گزارش رسیده، سرنشینان خودرو به منظور تعمیر وابکو در محل حاضر شده بودند، که عدم اطلاع به راننده و ناهماهنگی با وی منجر به وقوع این حادثه شد.

به دنبال پیگیری های متعدد خبرنگار ما با واحدهای اورژانس حکیم مس، بهداری و ایمنی کارخانه و شهرک مس سرچشمه، اطلاعات دقیقی از حادثه فوق کسب نشد.

گفتنی است خبر وقوع این حادثه از سوی فرماندهی انتظامی رفسنجان تایید شده است و علت حادثه نیز در حال پیگیری می باشد.

برخورد وابکوی 240 تنی با پیکاپ در سرچشمه رفسنجان برخورد وابکوی 240 تنی با پیکاپ در سرچشمه رفسنجان2 برخورد وابکوی 240 تنی با پیکاپ در سرچشمه رفسنجان1