به گزارش “خانه خشتی”، بیش از یک هزار و 500 ماموریت تصادفی و غیر تصادفی در ماه گذشته اعلام شد.

روابط عمومی اورژانس 115 رفسنجان بیش از یک سوم تصادفات را مربوط به موتور سیکلت عنوان کرد و بیان داشت: گروه سنی 18 تا 24 سال با 151 مورد حادثه ترافیکی، بیشترین آمارماموریت های تصادفی را به خود اختصاص داده اند و از 550 مصدوم حوادث ترافیکی، بیش از 300 مورد مربوط به تصادفات موتور سیکلت می باشد.

بنا به اعلام واحد آمار اورژانس 115 رفسنجان، در ماه گذشته، نزدیک به یک هزار و 170 ماموریت غیر تصادفی به ثبت رسیده و 421 ماموریت تصادفی دارای مصدوم نیز انجام گرفته است.

خدمت رسانی به بیش از 500 مجروح شامل انتقال به مراکز درمانی، خدمات سرپایی و لغو ماموریت از جمله این اقدامات می باشد که متاسفانه 3 نفر نیز در صحنه حوادث فوت نموده اند.