با توجه به اینکه باران شدیدی در حال باریدن است مردم با شور و شعف متفاوتی با چهره های خیس و باران زده در صف طولانی حسینیه ارشاد ایستاده اند تا رأی خود را به صندوق بیاندازند.

به گزارش «خانه خشتی»به نقل از باشگاه خبرنگاران مستقر در حسینیه ارشاد ، در ساعت اولیه اخذ رأی با وجود بارش باران استقبال پرشور مردم در حسینیه ارشاد را شاهد بوده ایم.

* حضور رای اولی ها پای صندوق های رای در ساعات اولیه

رأی اولی هایی که در دور دوم انتخابات به سن قانون رسیدن و پای صندوق های رأی حاضر شدند.

* پاسخ کوبنده یک نوجوان ایرانی به خبرنگار خارجی

اولین نوجوان رأی اولی احساس خود را این چنین بیان کرد: برای اولین بار است رأی می دهم در مرحله اول انتخابات نمی توانستم رأی بدهم ولی در این دوره شرکت کرده ام.

وی تصریح کرد: رأی دادن دفاع از حقی که برای همه مردم به صورت قانونی در نظر گرفته شده و من هم ترجیح دادم تا در ساعات اولیه باز شدن حوزه های اخذ رأی رأی خود را به صندوق بیندازم.

یکی از خبرنگاران شبکه های خارجی مقابل این نوجوان قرار گرفت و در مورد احساس او از رسیدن به سن قانونی سوال کرد.

این نوجوان که همچنان با شوق زیاد مشغول انداختن رأی خود به صندوق بود درپاسخ به کنجکاوی این خبرنگار تصریح کرد: همه مردم ایران پشتیبان نظام هستند و همه نوجوانان رأی اولی در راستای حفظ آرمان های انقلاب اسلامی مشتاقانه پای صندوق های رأی حاضر می شوند.

*حضور مردمی

درساعات اولیه صبح با توجه به اینکه باران شدیدی هم در حال باریدن است مردم با شور وشعف متفاوتی با چهره های خیس و باران زده در صف طولانی حسینیه ارشاد ایستاده اند تا رأی خود را به صندوق بیاندازند.

*زوجی که 70 سال زندگی را در کنار هم تجربه کرده اند

یکی از حاشیه های جالب توجه اولین ساعات حضور مردم در حسینیه ارشاد زوج سالمندی هستند که دست در دست هم حاضر شده اند تا به نمایندگان منتخب خود رأی بدهند.

نکته جالب توجه در این مورد این است که این دو زوج نزدیک به 70 سال در کنار هم زندگی خوبی داشته اند و خاطرات بسیاری از شرکت در انتخابات در ذهن و جان آنها ثبت شده است.