به گزارش “خانه خشتی” : نام دکتر حسین آذین در بین نمایندگان امضاء کننده استیضاح وزیر علوم دکتر فرجی دانا دیده می شد. یکی از محورهای اصلی استیضاح کنندگان بحث فتنه 88 و حضور فتنه گران در سطح دانشگاه های کشور بود. فتنه گرانی که در سال 88 آشکارا به نظام و انقلاب خیانت نمودند.

با خبر شدیم جلسه ای با عنوان توسعه و سرمایه گذاری توسط ایثارگران با حضور مسئولین شهرستان برگزار گردیده است. بگذریم که این روزها به اسم توسعه و سرمایه گذاری اقدامات بسیاری انجام می شود.

و اما این جلسه یک میهمان ویژه به نام جناب آقای حسین مرعشی محکوم فتنه 88 داشته است.

در این مطلب قصد تحلیل این جلسه را نداریم. به این موضوع هم نمی خواهیم بپردازیم که انگار فرشته نجاتی جز این محکوم فتنه 88 برای توسعه و پیشرفت شهرستان رفسنجان وجود ندارد.

و اما در رفتار و عملکرد بعضی مسئولین تناقضاتی را یافتیم که به آن اشاره می کنیم.

نماینده محترم چگونه جنابعالی که امضاء کننده استیضاح وزیر علوم بوده و بر این اعتقاد داشته اید که نباید از فتنه گران 88 در دانشگاه ها استفاده کرد،  در جلسه ای با حضور یکی از محکومین فتنه 88 و آنهم با عنوان توسعه حضور می یابید!

اگر قبل از این جلسه از حضور این شخص محترم اطلاع نداشته و در عمل انجام شده توسط اصلاح طلبان قرار گرفته اید و یا اینکه از قبل اطلاع داشته اید با صدای بلند اعلام نمایید.

اصلا در این جلسه شرکت کرده اید، اینگونه تشخیص داده اید پای خودتان و اما این تناقض را توضیح دهید. لطفا پاسخ قانع کننده ای برای مردم انقلابی داشته باشید.

شخص آقای مرعشی بسیار محترم. اصلا در این مطلب قصد توهین به شخصیت حقیقی ایشان را  نداریم و احترام ایشان سر جای خود. از خدماتی هم داشته اند نیز تشکر می کنیم. و اما هر شخص در هر جایگاهی باید خط قرمزهای نظام را بشناسد و خدمات گذشته خود را از بین نبرد.

هیچ کس با توسعه و پیشرفت شهرستان مشکلی ندارد و این آرزوی همه است. کسی هم با همدل شدن گروه های مختلف و کنار گذاشتن جناح بازی های بی فایده که خود یک آسیب بزرگ برای شهرستان بوده است مشکلی ندارد.

اما دست دادن با فتنه گرانی که سال 88 خون به دل مردم کرده اند و هنوز هم توبه نکرده موضوع دیگریست.

در این مطلب قصد این را نداریم که بپردازیم به این موضوع که آیا این جلسه با حضور آقای مرعشی خوب بوده است و یا بد. اما با توجه به وجود این تناقض در عملکرد بی صبرانه در انتظار یک پاسخ روشن از سوی نماینده محترم هستیم.

——————-

امام جمعه رفسنجان:تحت هیچ شرایطی با فتنه گران سال های 78 و 88 همکاری نمی کنیم/ اگر می دانستم حسین مرعشی در جلسه شرکت می کند، امکان نداشت حضور یابم (نماینده شهر از حضور این شخص اطلاع نداشت)

دکتر آذین:از مدعوین جلسه کارگروه اقتصادی بی خبر بودم/می توان از توانایی افراد با رعایت خطوط قرمز نظام استفاده کرد