به گزارش «خانه خشتی»به نقل از اشگاه خبرنگاران نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت:در مورد کاندیداتوری ام برای ریاست جمهوری سوال نفرمایید.

سید حسن خمینی نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه کاندیدای ریاست جمهوری می شوید گفت: در این باره سوال نفرمایید.

گفتنی است؛رسانه ها خبری اسامی شخصیت های مختلفی را برای ریاست جمهوری منتشر کرده اند ازجمله کسانی که به عنوان کاندیدا از سوی اصلاح طلبان مطرح شده است سید حسن خمینی است.