به گزارش “خانه خشتی” به نقل از صبح زرند، علی اصغر زارعی افزود: وقتی نظر اعضای شورای انقلاب فرهنگی کشور بر رد وی به عنوان رئیس دانشگاه تهران باشد گمان نمی کنم برای وزارت علوم به هیچ وجه شایستگی داشته باشد.
وی تصریح کرد: فضای مجلس به نفع وی نیست و قطعا وی در صحن علنی مجلس رای اعتماد نمی گیرد.
زارعی ابراز کرد: باید دید وی در صحن علنی مجلس به چه شکلی از خود دفاع می کند تا پایان نظر نمایندگان مجلس را درباره وی داشته باشیم.
وی افزود: باتوجه به جو مخالفت هایی که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر بر علیه نیلی به عنوان وزیر علوم داشته اند رای اعتماد گرفتن وی از مجلس به معجزه شباهت دارد.
همه نگاهها به صحن علنی مجلس در بهارستان است تا تکلیف وزارتخانه علوم مشخص شود .