به گزارش “خانه خشتی”، همزمان با شروع ماه محرم طرح اشاعه ی شعور حسینی به همت کاربران شهر مجازی رفسنگ ( www.rafsang.com )  آغاز به کار نمود.

در طرح اشاعه ی شعور حسینی، تیم محتوایی شهرمجازی رفسنگ به همراه فعالین فضای مجازی با هدف تهذیب و تربیت اخلاقی، تببین صحیح نهضت حسینی و کسب شعور حسینی در کنار شور حسینی به ترویج تعدادی از خصوصیات برجسته اخلاقی مورد نیاز جامعه و علی الخصوص جوانان می باشد، می پردازند.

لازم به ذکر است این طرح تا پایان ماه محرم الحرام ادامه خواهد شد.

تیم مدیریتی رفسنگ ضمن دعوت از کلیه فعالان مجازی جهت شرکت در طرح فوق، آمادگی خود برای دریافت پیشنهادات و انتقادات گوناگون جهت افزایش کیفی و کمی محتوا اعلام می کند.