به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، هییت شنا رفسنجان از موفقیت ورزشکاران این رشته در المپیاد کرمانیان خبر داد و گفت: سولماز محمدی در ۱۰۰ متر کرال سینه و صد متر کرال پشت ۲ مدال برنز را کسب نمود.

در صد متر قورباغه نیز فاطمه بهادری موفق به دریافت مدال نقره شد و در چهارصد متر تیمی نیز مدال برنز به هییت شنا رفسنجان رسید.