به گزارش “خانه خشتی” به نقل از روابط عمومی اورژانس 115 رفسنجان ، دراین حادثه که در ساعت 10:49دقیقه روی داد. 2نفرازمصدومین به علت شدت جراحات در صحنه حادثه کشته و2 نفر از مصدومین بوسیله آمبولانس های پایگاه تقی آباد و بیاض اورژانس 115 به بیمارستان علی ابن ابیطالب منتقل شدند.در ضمن یکی از مصدومین بعد از انتقال به علت جراحت زیاد فوت کرد.
شایان ذکر است کیفیت پایین آسفالت محور کشکوئیه –شریف آباد وعدم توجه درترمیم آن در سالهای اخیر در بروز حوادث این چنینی بی تاثیر نبوده است. برخورد دو وانت پیکان در محو کشکوئیه –شریف آباد سه کشته بر جای گذاشت (2) برخورد دو وانت پیکان در محو کشکوئیه –شریف آباد سه کشته بر جای گذاشت (3) برخورد دو وانت پیکان در محو کشکوئیه –شریف آباد سه کشته بر جای گذاشت (4) برخورد دو وانت پیکان در محو کشکوئیه –شریف آباد سه کشته بر جای گذاشت