محمدعلی دهقان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی”، از اجرای قانونی جشنواره موسیقی آوای کویر در تالار خیام این دانشگاه خبر داد و گفت: من خودم در مراسم شرکت کردم و شاهد اجرای بخش های مختلف آن بودم.

رییس دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ادامه داد: این جشنواره مانند سایر جشنواره های استانی و کشوری با مجوز ارشاد برگزار شد و سالن نیز طبق ضوابط و در قبال پرداخت هزینه در اختیار ارشاد قرار گرفت.

وی از حضور رییس اداره ارشاد رفسنجان در این مراسم خبر داد و گفت: کلیه برنامه ریزی های جشنواره با توجه به قوانین و مطالعه شده انجام گرفت.

دهقان در پاسخ به اعتراضات برخی در خصوص آوازه خوانی بانوان، اظهار داشت: من خودم شخصاً در مراسم حضور داشتم، هیچ بدحجابی وجود نداشت و آواز بانوان نیز کُر بود که با مجوز شرعی اجرا شد و غیر قانونی نبود.