دکتر قرائی رییس (یو سی مس) ایران در گفتگو اختصاصی با خبرنگار “خانه خشتی” فلسفه یو سی مس را توسعه ذهنی دانست و اظهار داشت: این طرح توان و آگاهی انسان و اعتماد بنفس هر دانش آموز را افزایش می دهد.

وی گفت: برای شرکت در این موسسه افراد خاص در نظر گرفته نشده و گروه سنی ۵ تا ۱۳ سال می توانند شرکت کنند.

دکتر قرائی رفسنجان را در این طرح پیشرو و اول عنوان کرد و افزود: شهرستان رفسنجان با توجه به اینکه طرح را دیرتر آغاز نمود از شهرستان های دیگر جلوتر بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما گفت: چون (یو سی مس) یک رشته بین اللملی می باشد در ۵۵ کشور باید به یک شکل بکار رود به همین علت از اعداد انگلیسی استفاده شده است.

رییس (یو سی مس) ایران یادآور شد: رفسنجان برای تهران در مسابقات شرکت کرده و اگر امسال به مالزی می رفت جز اولین ها بود اما بعلت شیوع بیماری در مالزی این رشته امسال در جهان لغو گردیده و هیچ کشوری به مالزی نمی رود.

وی در پایان برای فرزندان ایران آرزوی موفقیت کرد که پرچم علم را در جهان افراشته کنند.