به گزارش خبرنگار “خانه خشتی“، سید رضا حسینی مسئول باشگاه ویدر رفسنجان با اعلام این خبر اظهار داشت: اکبر غفوری ورزشکار پرس سینه موفق شد تا در وزن 75 کیلوگرم با زدن وزنه 210 کیلو مقام نخست را در آسیا کسب نماید.

وی افزود: سعید اکبری دیگر ورزشکار رفسنجانی حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا در وزن مثبت 120 کیلو نیز با زدن وزنه 260 کیلوگرم مقام اول مسابقات را کسب نمود.

حسینی خاطر نشان کرد: مسابقات قهرمانی آسیایی پرس سینه در روزهای 25 و 26 مهرماه در کشور امارات برگزار شده است.