به گزارش خبرنگار “خانه خشتی“، طی مراسمی با حضور مدیر کل سازمان بازنشستگی استان کرمان و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از 55 بازنشسته این دانشگاه در محل سالن ذکریا تجلیل شد.

این مراسم با اجرای مسابقه و برنامه های ویژه ای همراه بود.

گفتنی است، تا کنون 634 نفر از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به افتخار بازنشستگی نائل شدند.