عباس بلوچی در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی”، از آغاز فیلمبرداری فیلم کوتاهی با موضوع فصل برداشت پسته در رفسنجان خبر داد و گفت: این فیلم به مسئله کارگران فصلی در این مقطع زمانی در رفسنجان می پردازد.

مسئول انجمن سینمای جوانان رفسنجان ادامه داد: فیلم دیگری با موضوع کم آبی و خشکسالی و تبدیل باغات پسته به ذغال (تولید ذغال) توسط محمد مهدی اعتمادی در شهریور ماه سال جاری کلید خورده است.

گفتنی ست فیلم برداشت پسته به کارگردانی عباس بلوچی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان رفسنجان تولید می شود.