به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، پروین وجدانی از شاعرانی است که همچنان در عرصه شعر و ادب رفسنجان قلم می زند و گر چه ماه های اخیر به علت کسالت، از حضورش در محافل ادبی کم شده است، اما همنشینی با اهالی فرهنگ و هنر را بر هر کار دیگری ترجیح می دهد.

وی هم اکنون مدیر نگارخانه ابریشم می باشد که سال ها مرکز برپایی نمایشگاه های هنری رفسنجان بوده است.

از این بانوی رفسنجانی سه کتاب بنام های یک بقچه پر از خالی، مجموعه اشعار طنز، سبدی پر از نگاه و قطره اما تنها چاپ گردیده است.

حسین تقوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان به همراه همکاران خود به دیدار پروین وجدانی یکی از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر رفت و از نزدیک دغدغه های این بانوی شعر رفسنجان را شنید.

وی در اولین دیدارش با هنرمندان پیشکسوت، پروین وجدانی پیشکسوت عرصه شعر و ادب را بخاطر تأثیری که در عرصه فرهنگ و هنر داشته است برگزید.

در پایان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با اهدای لوح سپاس از این هنرمند پیشکسوت قدردانی کرد.