به گزارش “خانه خشتی” از دور سوم سفر ریاست جمهوری به شهرستان رفسنجان تاکنون 680 نفر از درخواست کنندگان کمک های مالی ریاست جمهوری ، موفق شدند این کمکها را در قالب وام کارگشایی 10 میلیون ریالی دریافت کنند . مسول پیگیری و ارجاع نامه های ریاست جمهوری ، وابسته به فرمانداری شهرستان رفسنجان گفت : تنها افرادی که در دور سوم سفر آقای احمدی نژاد به شهرستان از طریق نامه درخواست کمک مالی تا سقف 10 میلیون ریال کردند می توانند از مزایای این وام بهره مند شوند .

وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سفر ریاست جمهوری به استان یاد آور شد : تاکنون 680 نفر طق موافقت نامه آنها از سوی دفتر نهاد ریاست جمهوری و معرفی آنها به فرماندی شهرستان توانسته اند با مراجه به بانکها ی ملت و سپه مبلغ 10 میلیون ریال تسهیلات را با بازپرداخت 4 درصد دریافت کنند . شیر بیگی تصریح کرد : این وام کارگشایی رفع نیاز های مالی از جمله : خرید رایانه ، دوچرخه ، کمک هزینه جهیزیه ، کمک به زنان بی سرپرست و … را در بر دارد .