به گزارش “خانه خشتی”، جشن روز سالمند باشعار «همایش شهر دوستدار سالمند» در پارک جوان برگزار شد.

معاون اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار ما از ارایه خدمات رایگان به سالمندان خبرداد و گفت: افراد بالای ۶۰ سال با مراجعه به ساختمان سابق بهزیستی واقع دربلوار آیت الله صدر، می توانند از کلیه خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی استفاده نمایند.

بتول شجاعی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی جهت ارایه خدمات فشار خون و قند خون به سالمندان شهرستان رفسنجان، اظهار داشت: این خدمات از سه شنبه ۱۵ مهر آغاز و تا ۱۷ مهر ادامه خواهد داشت.

وی به شعار سال بهزیستی رفسنجان اشاره کرد و افزود: امسال با عنوان «همایش شهر دوستدار سالمند » نام گرفته است و کلیه خدمات نیز درراستای تکریم سالمندان انجام می شود.

شجاعی ادامه داد: خدمات اداره بهزیستی رفسنجان در طول سال ادامه دارد و به افراد تحت پوشش ارایه خواهد شد.