به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، اولین جلسه توجیهی ناظران شبکه نظارت مردم نهاد ، صبح امروز با حضور معاون بازرسی استان کرمان، در محل فرمانداری رفسنجان برگزار شد.

حمید ملانوری فرماندار رفسنجان ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و گرامیداشت آغاز هفته نیروی انتظامی، گفت: در مدیریت، خدمت و اجرا رکن اصلی بحث نظارت می باشد.

وی نظارت را حق کسانی دانست که برخوردار از خدمتند و افزود: اگر در کارهای ابلاغ شده و انجام گرفته نظارت نباشد بهره وری صورت نمی گیرد و نتیجه ندارد.

ملانوری ضمن اشاره به مطرح شدن این طرح در استان کرمان، خاطر نشان کرد: انگیزه و علاقه خالصانه در این طرح بسیار مهم است و اگر کسی انگیزه کافی ندارد در این طرح وارد نشود ، زیرا این کار کمک به حکومت، دولت و آرمان ها و ارزشها و برقراری عدالت است.

وی نکته مهم دیگری که در این ستاد اهمیت بسزایی دارد را سلامت نفس و تقوا عنوان کرد و گفت: با احساس مسئولیت و در نظر گرفتن وجدان در این قضیه وارد شوید.

فرماندار رفسنجان نظارت با قضاوت و اجرای احکام را امر مهمی دانست و بیان کرد: با چشم و گوش باز نظارت را انجام داده و ایده ها را منتقل و مطرح کنیم.

وی افزود: با توجه به قانون گریزی در جامعه و ایجاد خدشه در یک مجموعه توسط برخی از افراد ، نظارت باعث کاهش بسیاری از مشکلات شود.

ملانوری ضمن تأکید ورود به بحث نظارت با سلامت نفس و انگیزه در چارچوب شرح وظایف، تصریح کرد: یک کار ناصحیح عواقب ناگواری برای فرد ایجاد می کند و کار خوب ناظران به نفع مردم جامعه و خدمت به آنان است.