به گزارش خبرنگار”خانه خشتی“، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دقائقی پیش در محل دانشکده پزشکی رفسنجان مورد استقبال مسوولان شهرستان قرار گرفت.

افتتاح دانشکده پزشکی رفسنجان و مسجد نور این دانشکده و همچنین کلنگ زنی ساختمان اداری دانشکده پزشکی از جمله اقدامات وزیر بهداشت در رفسنجان خواهد بود.

وی همچنین از بخش های مختلف بیمارستان علی ابن ابطالب(ع) رفسنجان نیز بازدید خواهند نمود.

شرکت در نشست اعضای علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و خیرین حوزه سلامت شهرستان نیز از دیگر برنامه های وزیر بهداشت در رفسنجان است.

سفروزیر بهداشت به رفسنجان-خانه خشتی (2) سفروزیر بهداشت به رفسنجان-خانه خشتی (3) سفروزیر بهداشت به رفسنجان-خانه خشتی (4)