منصور پور میرزایی نائب قهرمان مسابقات جهانی معلولان در گفت و گو با “خانه خشتی“، با اشاره به حضور همیشگی مردم ایران در امر خیر اظهار داشت: مردم کشورمان باردیگر همچون گذشته با حضور خود، حمایتشان را از کودکان و مردم مظلوم غزه برای بازسازی سرزمینشان نشان خواهند داد.

وی افزود: من هم به همراه سایر ورزشکاران ضمن اعلام حمایت و همدردی با کودکان غزه ، در کنار مسئولین و مردم همیشه در صحنه کشور در پشتیبانی از آنان خواهم ایستاد.

پورمیرزائی خاطر نشان کرد: این وظیفه هر مسلمانی که به یاری هم نوع خود بشتابد، امروز با توجه به نقشه های دشمن هم در میدان جنگ سخت و هم در جنگ نرم علیه مسلمانان، نیاز به اتحاد بین آنان است تا در مقابل آن مقتدارانه بایستند.

گفتنی است؛ همزمان با گرامیداشت روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی برای بازسازی غزه، از روز چهارشنبه 9 مهرماه تا جمعه 11 مهرماه پایگاه های جمع آوری کمک های نقدی مردم در سطح شهرستان رفسنجان مستقر شده اند.