به گزارش خانه خشتی، موزه مردم‌شناسی فردوس در دو بخش طراحی شده که در بخش اول، آداب و رسوم محلی و مشاغل مربوط به حمام، همچنین حرفه‌های سنتی و قدیمی فردوس از جمله آهنگری، نمدمالی، حجامت و دلاکی و در بخش دوم، معماری و ساختار حمام به نمایش گذاشته شده است.همچنین موزه، شامل بخش‌هایی مانند اتاق نشیمن‌خانه، مطبخ‌خانه و نگارخانه می‌باشند.

مساحت زیربنای موزه فردوس، ۱۲۰۰ متر مربع و کل محوطه‌سازی آن ۲۵۰۰ متر مربع می‌باشد.

حمام خیروز، بنایی تاریخی است مربوط به دوره صفوی. پس از انتخاب این بنای تاریخی به عنوان محل ایجاد موزهٔ مردم‌شناسی، مرمت و بازسازی آن برای تبدیل‌شدن به موزه انجام گرفت.عملیات مرمت بنا که از سال ۱۳۸۶ آغاز شد، در تابستان سال ۱۳۹۱ به پایان رسید و موزه مردم‌شناسی در دهه فجر سال ۱۳۹۱ افتتاح شد.

موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی

موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (2) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (3) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (4) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (5) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (6) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (7) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (8) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (9) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (10) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (11) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (12) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (13) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (14) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (15) موزه مردم شناسی فردوس-خانه خشتی (16)