به گزارش خبرنگار”خانه خشتی“، صبح امروز زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس رفسنجان همزمان با دیگر مدارس استان کرمان و کشور به ‌صدا در آمد.

این مراسم به صورت نمادین دردبیرستان دخترانه هیات امنایی(دوره اول) شهید محمد پورعلی رفسنجان با حضور مسئولان انجام شد.

گفتنی است؛ سال تحصیلی جدید در رفسنجان با حضور 43 هزار دانش آموز آغاز می شود و کارآموزش و تدریس این تعداد دانش آموز درمقاطع مختلف را 3 هزار و 800 معلم برعهده دارند.

زنگ مهر در مدارس رفسنجان-خانه خشتی زنگ مهر در مدارس رفسنجان-خانه خشتی (2) زنگ مهر در مدارس رفسنجان-خانه خشتی (3) زنگ مهر در مدارس رفسنجان-خانه خشتی (4) زنگ مهر در مدارس رفسنجان-خانه خشتی (5) زنگ مهر در مدارس رفسنجان-خانه خشتی (6) زنگ مهر در مدارس رفسنجان-خانه خشتی (7) زنگ مهر در مدارس رفسنجان-خانه خشتی (8)