کار رسانه ی انجام دادن به هجمه رسانه ی نیست. مهندسی پیام، تولید بسته های خبری هوشمند اکنون  کلید کار رسانه های موفق است.

میر عبدالرضا مراد حاجتی مسوول سازمان اردوهی- راهیان نور سپاه خوزستان در ارزیابی کارکرد رسانه ها در ایام اعزام کاروان های راهیان نور بیان داشت: دیدگاه جدید و خلاقانه سازمان بسیج در پوشش رسانه ای اخبار و رویداد های راهیان نور امسال هوشمند و دارای برد بلند بود.
حاجتی در همین خصوص اظهار داشت این نگاه راهبردی و جامع قطعا حاصل تدابیر رسانه ای سازمان بسیج مستضعفین است که باید به فرماندهی محترم و مسوول روابط عمومی سازمان به دلیل این نگاه استراتژیک خداقوت گفت.
وی با قدرداتی از تیم های خبری بسیج به خصوص خبرگزاری بسیج خاطرنشان کرد خبرنگاران نقش به سزای در گزارش اخبار در جهت آگاهی بخشی به توده ها، به خصوص جوانان را دارا هستند و امیدواریم با همین روند مطلوب با هنر خود صنعت رسانه را به ارزش های ناب بسیج مستضعفین  بیشتر مزین نمایند.
مسوول سازمان اردوهی- راهیان نور سپاه خوزستان از سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی در خصوص اهتمام ویژه رسانه های بسیجی به رویداد راهیان نور قدردانی کرد و یاداور شد قطعا نگاه هوشمندانه آن فرماندهی به کارکرد رسانه ها موجبات  شکوفای موج رسانه ی در ایام راهیان نور را سبب گردیده است.
مراد حاجتی  افزود : در عصر جامعه اطلاعاتی و شبکه ای هیچ طرحی بدون همراهی رسانه ها به سرانجام نخواهد رسید در این موج از عصر ارتباطات مخاطب منفعل نیست بلکه هوشمند شده  به همین دلیل ما به رسانه های هوشمند نیازمندیم.
حاجتی در پایان یاداور شد، کار رسانه ای انجام دادن به هجمه رسانه ای نیست. مهندسی پیام، تولید بسته های خبری هوشمند اکنون  کلید کار رسانه های موفق است.