ارسال پیامک های بانکی و بیمه ای بی ارتباط برای برخی شهروندان، تعجب انان را در پی داشت.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ؛ دیروز و امروز پیامک هایی برای برخی شهروندان مبنی بر برداشت یا واریز وجه از حسابی که هیچ ارتباطی با دریافت کننده پیامک ندارد ، ارسال شده که موجب تعجب انان شده است.
این پیامک ها بیشتر به نام بانک های پاسارگاد ، توسعه تعاون و موسسه مالی و اعتباری قوامین برای افراد ارسال شده است.
همچنین پیامکی به نام شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به اسم افراد برای افراد دیگر ارسال شده است.
در این پیامک خواسته شده است در صورت عدم افزایش تعهدات بیمه نامه تا حداقل دیه قانونی126 میلیون، ضروری است به آدرسی که درج شده مراجعه شود .جالب این که این پیامک برای برخی افراد ارسال شده است که اساسا خودرو ندارند.
در پیگیری های به عمل آمده ، اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد بررسی های اولیه نشان داده است که نقص مخابراتی موجب ارسال پیامک های نامربوط برای افراد شده است .
اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در این حال اعلام کرد تا روشن شدن کامل علت بروز این مشکل ان را پیگیری خواهد کرد و در حال بررسی موضوع با همکاری بانک هایی است که این پیامک ها به نام انها ارسال شده است.