به گزارش “خانه خشتی” : معاون فرماندار رفسنجان گفت: تبدیل نشدن درختان به زغال مهم است وباید کاری کنیم که کوره‌های زغال‌سوز خاموش شود و باردهی درختان رو به افزایش رود.
محمد‌رضا حسینی‌اسماعیلی پیش از ظهر امروز در جلسه ساماندهی کود و سم‌ با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و آن چه موجب‌ دغدغه کشاورزان را رقم می‌زند، اظهار داشت: سال گذشته خسارت‌های زیادی به کشاورزان وارد شد و مهم‌ترین دغدغه آن‌ها استفاده از سم‌های موجود و مفید یا مضر بودن آنها است.

وی افزود: با پیگیری‌ها و رایزنی‌های فراوانی که از پایان سال زراعی قبل داشتیم و انجام تبلیغات، اطلاع‌رسانی و ترویج امیدواریم سال جاری ثمره آن‌ها را ببینیم.

حسینی‌اسماعیلی عنوان کرد: مراکز جهاد در بخش‌های مختلف مشاوره‌های زیادی به کشاورزان ارائه داده‌اند و هماهنگی و همسویی باید در ارائه خدمت‌رسانی ایجاد شود.

وی بیان داشت: راه روشنی که مسئولان و کارشناسان جلوی کشاورزان قرار می‌دهند، موجب می‌شود تا کشاورز چارچوب مشخصی برای کار خود ببیند و موفقیت حاصل کند.

حسینی‌اسماعیلی بااشاره به فعالیت بیش از 60 تعاونی در شهرستان رفسنجان گفت: مشاوره‌های بخش کشاورزی‌ با ارائه تجربه‌های خود به کشاورزان جلوی ضعف‌های موجود را می‌گیرند.

معاون فرماندار رفسنجان خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر توسعه سطح زیر کشت نداریم، اما افزایش بهره‌وری داریم و این مهم با مشاوره، نظام مهندسی و برپایی جلسات آموزشی میسر می‌شود.

وی تبدیل نشدن درختان به زغال را مهم دانست و گفت: باید کاری کنیم که کوره‌های زغال‌سوز خاموش شود و باردهی درختان رو به افزایش رود.